Dlouhodobé zkušenosti od menších oprav pro rozsáhlé rekonstrukce
a výstavbu nových budov či průmyslových objektů na klíč

Stavební činnost

 

·        Rekonstrukce a generální opravy

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Nebytové a výrobní prostory

·        Nové stavby

 • Rodinné a bytové domy
 • Oplocení – zděné, klasické pletivové

·        Opravy fasád

 • Klasické štukové omítky
 • Břízolitové omítky
 • Minerální omítky

·        Zateplovací systémy

 • Certifikované systémy (WEBER TERANOVA, PCI)

Kamenické práce

 • Kamenné ploty, opěrné zdi

 • Chodníky z kamene (žula, trachit, spilit...)