Dlouhodobé zkušenosti od menších oprav pro rozsáhlé rekonstrukce
a výstavbu nových budov či průmyslových objektů na klíč

O nás

Společnost HANSTAV s.r.o. se od svého založeni soustřeďuje na menší a středně veliké stavební zakázky (do 30 mil. Kč). Zkušenosti ze svých dřívějších působeni, které souvisely se současným předmětem podnikání, neustále rozšiřujeme o poznatky nových technologií a způsobů výroby.

V současné době zaměstnává společnost až 20 kmenových zaměstnanců v profesích převážně stavebních, tesařských a zámečnických. Disponujeme pracovníky školenými pro montáže speciálních stavebních materiálů a zařízení (zateplovací systémy, hydroizolace...). Dále se specializujeme na výstavbu a montáž oplocení (zděné, kamenné, pletivové,...). Pro zajištěni řemeslných prací dále spolupracuje se spolehlivými a již prověřenými subdodavatelskými firmami. V neposlední řadě zajišťujeme úklidové práce komerčních i soukromých prostor.

Společnost je schopná v současné době provádět stavební práce od menších oprav po rozsáhlé rekonstrukce a výstavbu nových budov a průmyslových objektů na klič. Společnost dodržuje přísně pravidla systému jakosti dle norem IS0 9001.

Služby

  • Rekonstrukce
  • Nové stavby
  • Generální opravy
  • Opravy fasád
  • Rekonstrukce střech
  • Zateplovací systémy (NZÚ)
  • Kamenické práce (chodníky, ploty, opěrné zdi)
  • Úklidové služby (komerční i soukromé prostory)

Reference našich zákazníků

Ondřej Malina

Společnost HANSTAV s.r.o. jsem po osobní zkušenosti doporučil i dalším investorům.
Pavel Racek
Nikdy jsem nechtěl pustit zedníka do baráku. U zaměstnanců firmy HANSTAV s.r.o. bych výjimku udělal...
Ing. Jitka Krausová
REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Rejskova 218/3, 326 00 Plzeň“. Firma HANSTAV s.r.o. provedla práce řádně, odborně, dle dohodnutého harmonogramu, spolupráce na organizačních opatřeních byla bezproblémová.
Starostka ÚMO 1 Plzeň
Mohu potvrdit, že společnost HANSTAV s.r.o. provedla rekonstrukci hospodářského pavilonu 7. MŠ v Plzni řádně a včas.